مرگ احساس

 

تعجب می کنم از کسانی که بدی می کنند، با حرف هاشان روحت را جریحه دار می کنند، خردت می کنند، با اعمالشان آزارت می دهند، حقوق اولیه ی انسانی ات را نادیده می گیرند و باز هم از تو انتظار محبت، دوستی و احترام دارند. چنان مصرانه خواهان هم صحبتی و هم دلی ات می شوند و چنان تلخ احترام شان را طلب می کنند که انگار حقی از آنها بر گردن توست. چه فراموش کارید وقتی با گرمی و لبخند به من سلام می دهید و چه بی حیا که پس از  همه ی آن حرف ها به چشمانم زل می زنید. نگاه سرد و بی اعتنایم شما را بس است از من بیش از این نخواهید که دستم خالیست.

/ 0 نظر / 23 بازدید