این روزها آدم ها گوش نمی کنند قبول نمی کنند داد می کشند حرف می زنند ایده پردازی می کنند حتی سعی نمی کنند بفهمند اما قشنگ نصیحت می کنند...

و تنهایی زاده می شود

/ 0 نظر / 28 بازدید