راحت شدم...... بعد از مدت ها احساس خوشایند آسودگی و رهایی تمام وجودمو پر کرده.
اینکه خودم چقدر در رسیدن به این حس نقش داشتم مهم نیست مهم اینه که با لاخره گوشیم قطع شده و من از یه عالمه فشار عصبی خلاص شدم.
خداحافظ دنیای فرکانس ؟؟؟ کیلوی رو اعصاب مفید دیوانه کننده !!!

/ 1 نظر / 22 بازدید