مهرگان است امروز

ابوریحان بیرونی می گوید :

«... گویند مهر، نام خورشید است و در چنین روزی پدیدار گشته، از این رو، نام مهرگان را به او نسبت داده اند. پادشاهان در این روز تاجی به شکل خورشید که در آن دایره ای مانند چرخ چسبیده بود بر سر می گذاشتند و می گویند که در این روز فریدون بر بیوراسپ (ضحاک ماردوش) دست یافت. چون در چنین روزی فرشتگان از آسمان به یاری فریدون پایین آمدند، لذا در جشن مهرگان به یاد آن روز، در سرای پادشاهان، مردی دلیر می گماشتند و بامدادان به آواز بلند ندا می داد، ای فرشتگان به سوی دنیا بشتابید و جهان را از گزند اهریمنان برهانید.»

 

 

 

پارسی هستی ، پس مهرگان را پاس بدار ،6 روز، از مهر روز تا رام روز ، که جشنی بزرگ و هم پایه نوروز است. اگر نوروز آغاز تابستان بزرگ را نوید می دهد ، مهرگان جشن آغاز زمستان ، برداشت محصول و بازارهای موسمی است. خوانی دارد با هفت چینی از میوه ها و شاخه ی درختان سرو ، مورد و گز، شربتی و آجیلی از هفت غله.

مهرگان را بزرگ بشمار که روز پیروزی کاوه آهنگر،نماینده ی خیر و نیکی،بر آژی دهاک (ضحاک) آن تازی ستمگر، روز رهایی ایرانیان و روز استرداد استقلال پارسیان است.

مهر ، دوستی است و فروغ خورشید و نگهبان پیمان است و گان پسوند جشن و شادی. پس مهرگان جشن دوستی و محبت است و نور و روشنایی ، با قلبی پاک و لباسی پاکیزه و روحی سرشار از لطافت و نیکی آداب مهرگانی را به جای آور و با امید به آینده چشم بدوز....

 

پی نوشت: در گاهشماری ایران باستان سال به دو پاره تابستان به مدت 7 ماه و زمستان به مدت 5 ماه تقسیم می شد. روزها نه به صورت هفتگی که ماهانه نام گذاری و روز هم نام با نام ماه جشن گرفته می شد. مهر روز در شانزدهمین روز از ماه مهر قرار دارد و موعد مهرگان است؛ گرچه با 31 روزه شدن شش ماه اول سال، آن را شش روز زودتر در 10 مهر هم برگزار می کنند.

 

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
عارف

گه سكندرگه عرب گاهي مغول اكنون فرنگ يك عروس و چند شوهر ملك دارا را ببين

هادی

مینو جان تبریک میگم خیلی قشنگ بود هم متن و هم عکس. ولی اون طناب دار یه کم ادمو افسرده میکنه و نفس کشیدن سخت میشه