خداوند صبور است اما فراموش کار نیست.

خداوند بخشنده ولی انتقام گیرنده است.

خداوند آگاه و بر هر کاری تواناست.

/ 2 نظر / 21 بازدید
همین نزدیکی

http://mamaei-rooh.blogfa.com/post-15.aspx هر وقت خودم را گم میکنم میرم سراغ این صفحه.

هلو!!!

خداوند لبخندی زد و گفت صادق باشید هرکه را فریفتید به نفعتان است بامن صادق باشید که صداقت بیش از هرچیز بر شما مفید است