دید بد

امروز فهمیدم دنیا به آدم های بدبین هم به اندازه خوشبین ها و بلکه بیشتر احتیاج داره. وقتی همه از صدای بارون و سپیدی شهر سرخوشند، وقتی صدای گوینده رادیو گوش عالم رو کر کرده که داره برف میاد شاد باشین، یکی باید باشه که غم آدم های کنج خیابونو سقف های سوراخو بچه های کارو بخوره...

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
هلو !!!

می گن آدم خوشبین هواپیما رو اختراع می کنه و آدم بدبین چتر نجات رو... این پست من رو هم بخونی بد نیست همسانی داره با متنت http://checkoff.persianblog.ir/post/92/

هلو !!!

بد نیست گاهی به گنجشکان کوچک بی دانه هم بیندیشیم