نمی دانم

من نمی دانم.

گناه من چیست؟ ندانستن ؟ پرسیدن  هم که جرم است؟!

چشمانم خسته اند بس که چیزی ندیده اند و گوشهام ... گوشها هم اگر نشنوند خوب می شود آرااام می شود آرااااااام...................

/ 0 نظر / 31 بازدید