سال نو

سال هاست که میدونم هیچ چیز جادویی در لحظه ی تحویل سال نیست و هیچ چیزی هم قرار نیست کوچک ترین تغییری کنه ...

/ 1 نظر / 21 بازدید
هلو !!!

این خودتی که باید تغییر کنی ... باید برات شروعی تازه باشه ... مثل امسال ....