یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی

در انتهای خود به قلب زمین می رسد

و باز می شود به وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم

سرشار می کند.

و می شود از آنجا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کرد

یک پنجره برای من کافیست

فروغ فرخ زاد

/ 4 نظر / 20 بازدید
هلو!!!

پنجره ای برای تو پنجره ای برای من پنجره ای برای شادی پنجره ای برای غم پنجره ی من به تو پنجره ی تو به من پنجره ی شادی به تو پنجره ی غم به من

هلو!!!

سلام مطهره خانوم نبینم تنها و دلگیر باشی راستی به این آدرس جدیدت لینک دادم به اسم "یک پنجره" اگه دوست نداشتی یا خواستی با چیز دیگه ای عوض کنم بگو مراقب خودت باش

هلو!!!

سلام به حرف هایی که زدم خوب فکر کن یادت باشه چی گفتم و گفتم بعدا ممکنه چی بشه

مهدی

سلام به کلبه ما هم يه سری بزن اگر هم با تبادل لينک موافقی بگو بای