دیگر هیچ چیز کافی نیست حتی تمام پنجره ها که مرا جز مرگ یا عشق یا هوس و اشتیاق مرهمی نیست...

 

 

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
هلو !!!

پنجره ای اگه باز شد منم صدا بزن